Zelená pro Evropu Doporučený

  19 srpen 2015

Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA101-001550  generische geneesmiddelen viagra

Národní agentura se rozhodla udělit Základní škole Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace grant z finančních prostředků rozpočtu Evropské unie na projekt s názvem „Zelená pro Evropu“ v rámci programu Erasmus+, KA 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. pastillas cytotec se venden sin receta en mexico

Celková výše grantu: 16057 EUR 

Cestovní náklady: 1925 EUR 

Pobytové náklady: 7412 EUR  propranolol hcl and alcohol

Náklady na organizaci: 2450 EUR 

Kurzovné: 4270 EUR 

Náklady na účastníky se specifickými potřebami: 0 EUR 

Projektové období: 1.6.2014-31.5.2016 zovirax eye ointment indications

 

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

 

Shrnutí projektu Erasmus  Zelená pro Evropu 

 

cialis viagra opinie
propranolol 20 mg en espanol